The Factory

Plot

When a factory is bound to close, a group of workers decides to take action against the owner.

Release Date Sep 07, 2018
Casts Denis Shvedov, Andrey Smolyakov, Vladislav Abashin, Ivan Yankovsky, Aleksandr Bukharov, Aleksey Komashko, Aleksandr Bashirov, Dmitriy Kulichkov, Andrey Kharybin, Yuriy Loparyov, Sergey Sosnovsky, Ilya Sokolovskiy, Kirill Poluhin, Elena Panova, Aleksey Faddeev, Yuri Tarasov, Igor Sigaev, Olesya Brezhneva, Danila Bochkov, Pyotr Barancheev, Aleksandr Vorobyov,
Director Yury Bykov,
Writer Yury Bykov (Screenplay),
Genre Thriller, Drama, Crime,
Share
1 LINK(s) AVAILABLE.